Welkom bij de NIT-dag in Leiden

13 December 2023, 10:00-16:30 RMO Leemanszaal

Are you interested in Archaeology, Ancient to Modern History, Cultural Heritage, or Urban Studies? This event is for you!

Come and meet with NIT Staff at Leiden University.

Image: Panorama of Istanbul from the Galata Tower, artist unknown, after 1805, detail. Suna and İnan Kıraç Foundation Orientalist Paintings Collection

During the NIT day, NIT staff, guest researchers, and students present their projects and studies. The theme of the day is Urban Studies of Istanbul. Mehmet Kentel (Institute for History & Urban Studies, Leiden University) will talk about the many panorama paintings that were made over the centuries of Istanbul and about his work on a newly opened exhibition on this topic. Fokke Gerritsen (NIT, LIAS) will present a lecture, co-organized with NINO and EOL, about water heritage in Istanbul and an ongoing project to increase the appreciation of water heritage in times of climate and water crisis.

Tijdens de NIT dag vertellen stafleden, gastonderzoekers en studenten over hun onderzoeksprojecten en studieactiviteiten. Speciaal thema van de dag is ‘Urban Studies of Istanbul’. Mehmet Kentel (Institute for History &Urban Studies, Leiden University) vertelt over de vele panorama’s die gedurende verschillende eeuwen van Istanbul geschilderd zijn en zijn werk aan een net geopende tentoonstelling hierover. Fokke Gerritsen (NIT, LIAS) geeft een lezing, samen met NINO en EOL georganiseerd, over watererfgoed en over een project om de waardering van dit erfgoed te vergroten tijdens de huidige klimaat- en watercrisis.

Image: Valens Aqueduct (Bozdoğan Kemeri), Istanbul. Photo by Mariëtte Verhoeven

Program

10:00 – 10:30     Doors open, coffee/tea

10:30 – 11:00     Fokke Gerritsen: NIT activities in 2022-2023

11:00 – 12:00     Lecture Mehmet Kentel Istanbul’s Panoramic Constructions and Destructions: Notes from On the Spot

12:00 – 13:30     Lunch break

13:30 – 15:00     Lightning presentations by Julia Benedetti, Alvise Cecchetti, Ahmet Can Karapınar, Gabriël Sel, Burcu Köken, Selin Tuzgöl

15:00 – 15:30     Coffee/tea break

15:30 – 16:30     NINO/EOL Lecture Fokke Gerritsen De dorstige stad. Water in historisch Constantinopel en hedendaags Istanbul

16:30                    Program end  

The event is open to everyone. You are also welcome to walk in to join one or two presentations. Participation is free, and it is not necessary to buy a museum ticket. Presentations are held in the language in which they appear in the program.

The Netherlands Institute in Turkey is located in Istanbul. Since 1958, it supports researchers and students who are interested in the academic study of Turkey in the past and present, from archaeology to contemporary urban studies. The institute staff participates in several research projects in the fields of archaeology and heritage studies. The institute offers BA and MA-level courses, fellowships to advanced students, and PhDs and maintains a sizable scientific library. There are regular opportunities for students to participate in fieldwork projects. From 2021 onwards, NIT has been embedded in the Humanities Faculty of Leiden University.

Iedereen is welkom, binnenlopen bij een of enkele presentaties is mogelijk. Deelname is gratis en er hoeft geen kaartje voor het museum gekocht worden. Presentaties worden gehouden in de taal waarin ze aangekondigd staan.

Het Nederlands Instituut in Turkije bevindt zich in Istanbul. Sinds 1958 ondersteunt het onderzoekers en studenten die zich bezighouden met Turkije in heden en verleden, van archeologie tot hedendaagse urbane studies. De staf van het instituut participeert in verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van archeologie en erfgoedstudies. Het instituut biedt onderwijs op BA en MA niveau, biedt fellowships aan gevorderde studenten en promovendi en onderhoudt een grote vakbibliotheek. Regelmatig zijn er mogelijheden voor studenten om zich aan te sluiten bij veldwerkprojecten. Sinds 2021 is het NIT ingebed in de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Save the date & location

✴︎ nIT

In leıden

—13.12.23

10:00-17:00

RMO, National Museum of Antiquities in Leiden
Rapenburg 28

2311 EW Leiden